Savjetovanje i podnošenje zahtjeva sukladno 3. i članka 4. Zakona o državnom dodatku na investicije InvZulG 1999.